Weekend z Technologią Informacyjną bez wychodzenia z domu

Pora na dobrą wiadomość: jubileuszowy X Weekend z Technologią Informacyjną odbędzie się już 23 i 24 października! Po raz pierwszy online, ale możemy zagwarantować, że będzie równie ciekawie. Szczegóły i rejestracja elektroniczna na stronie: http://www.weekend.wckp.lodz.pl/

Festiwal Bibliotek z galą online

W nietypowy sposób zakończył się XIX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych. Uroczystą finałową galę zorganizowano bowiem w formie webinarium w aplikacji Teams Office 365. Online spotkali się - przyzwyczajeni już przecież do wirtualnej edukacji - laureaci festiwalowych konkursów i ich nauczyciele. Honorowym gościem była Anna Koludo – wicedyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Nad przebiegiem finałowej gali, a także nad przygotowaniem i przeprowadzeniem całorocznego projektu, czuwały Barbara Langner i Grażyna Bartczak-Bednarska z Pracowni Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych.

Hasło tegorocznej edycji brzmiało: „Muzyczne barwy poezji”, był więc XIX Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych prawdziwym świętem poezji o tematyce muzycznej, czemu dali wyraz wszyscy uczestnicy, w swoich starannie przygotowanych pracach i wystąpieniach.

Edukacja zdalna: notesy zajęć w chmurze cyfrowej

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP zaprasza nauczycieli na kolejny kurs poświęcony zdalnej edukacji w chmurze cyfrowej Office 365. Tym razem zajmiemy się projektowaniem materiałów dydaktycznych w usłudze Teams poprzez wykorzystanie notesów zajęć.

W programie kursu „Notesy zajęć – projektowanie biblioteki zasobów edukacyjnych w usłudze Teams”: konfiguracja notesów zajęć w usłudze Teams, podstawowe funkcje edycyjne notesów, tworzenie i publikowanie prezentacji multimedialnych, osadzanie testów, wykorzystanie zapisu matematycznego, wykorzystanie zasobów z innych notesów, osadzanie zawartości z aplikacji Whiteboard, łączenie notesów z zasobami internetowymi.

Łódź i Gdańsk na pierwszym miejscu w Polsce

Dzięki dalekowzrocznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi - Hanny Zdanowskiej oraz efektywnym działaniom Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we wszystkich łódzkich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych wdrożono system usług chmurowych Office 365 Microsoft. Okazał się on bardzo przydatny, wręcz zbawienny dla łódzkiej edukacji, kiedy pandemia wymusiła kształcenie na odległość.

Prowadzący je nauczyciele licznie uczestniczyli w organizowanych dla nich warsztatach, kursach, sesjach, konsultacjach grupowych i webinariach online, doskonaląc umiejętności korzystania z poszczególnych usług Office 365.

Informator o usługach Centrum na czerwiec 2020 r.

Na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest już dostępna oferta doskonalenia nauczycieli i kształcenia uczniów w formie zdalnej na czerwiec 2020 r.: https://bit.ly/Informator_czerwiec20

Zapraszamy do rejestracji online: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia/

Wprowadzenie do Internetu rzeczy na przykładzie rozwiązań inteligentnego domu

22 maja 2020 r. o godzinie 15.00 rozpocznie się spotkanie online (w usłudze TEAMS): „Wprowadzenie do Internetu rzeczy na przykładzie rozwiązań inteligentnego domu”. Jest ono dedykowane nauczycielom wszystkich typów szkół oraz uczniom klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniom liceów ogólnokształcących. Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów i pokazu. Rozszerzą one program kształcenia uczniów, a także uzupełnią wiedzę nauczycieli na temat Internetu rzeczy.

Edukacja zdalna: notesy zajęć w chmurze cyfrowej

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych zaprasza nauczycieli na kolejny kurs poświęcony zdalnej edukacji w chmurze cyfrowej Office 365. Tym razem zajmiemy się projektowaniem materiałów dydaktycznych w usłudze Teams poprzez wykorzystanie notesów zajęć.

W programie kursu „Notesy zajęć – projektowanie biblioteki zasobów edukacyjnych w usłudze Teams”: konfiguracja notesów zajęć w usłudze Teams, podstawowe funkcje edycyjne notesów, tworzenie i publikowanie prezentacji multimedialnych, osadzanie testów, wykorzystanie zapisu matematycznego, wykorzystanie zasobów z innych notesów, osadzanie zawartości z aplikacji Whiteboard, łączenie notesów z zasobami internetowymi.

Administracja szkolnym kontem Office 365 od podstaw - webinarium

20 maja o godz. 13.30 rozpoczną się warsztaty online dla osób pełniących rolę szkolnych administratorów usług Office 365. Serdecznie zapraszamy wszystkich nowych administratorów Office 365 oraz administratorów z tych łódzkich szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie wdrożyły usług Office 365. 

20 maja o godz. 13.30 rozpoczną się warsztaty online dla osób pełniących rolę szkolnych administratorów usług Office 365. Serdecznie zapraszamy wszystkich nowych administratorów Office 365 oraz administratorów z tych łódzkich szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie wdrożyły usług Office 365.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania architektury chmury cyfrowej, narzędzi administracyjnych, w szczególności tych wykorzystywanych do zakładania, usuwania i administrowania kontami oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci użytkownikom szkolnych kont Office 365.

Informator o usługach Centrum na maj 2020 r.

Na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest już dostępna nowa oferta doskonalenia nauczycieli i kształcenia uczniów w formie zdalnej na maj 2020 r.: https://bit.ly/Informator_maj20

Chętnych zapraszamy do rejestrowania się na stronie: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia/

X Weekend z Technologią Informacyjną

Można już rejestrować się Weekend z Technologią Informacyjną! Na stronie internetowej http://weekend.wckp.lodz.pl można już rejestrować się na wszystkie warsztaty jubileuszowego X Weekendu z Technologią Informacyjną, na który Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza już 20 i 21 marca. Hasło dwudniowego spotkania, organizowanego jak zawsze przez Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych, brzmi: „Cyfrowa przyszłość edukacji”.

Strony

Subscribe to ONTI RSS