Edukacja informatyczna

Edukacja informatyczna jest pojmowana przez konsultantów Ośrodka bardzo szeroko. Dotyczy ona zarówna kształcenia informatycznego na zajęciach informatycznych w zakresie przedmiotów: informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe, jak i wykorzystania technologii informacyjnej na zajęciach pozostałych przedmiotów ogólnych i zawodowych. Edukacja informatyczna występuje więc na wszystkich etapach edukacyjnych i we wszystkich obszarach kształcenia. Z tego powodu oferta Ośrodka Edukacji Informatycznej jest skierowana do wszystkich nauczycieli, a jej tematyka jest dostosowana do potrzeb i możliwości naszych klientów.