O nas

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych (wcześniej Ośrodek Edukacji Informatycznej)  działa w ramach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od 1996 roku. Prowadzimy działalność w zakresie: kształcenia informatycznego, przygotowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, kształcenia na odległość, edukacji czytelniczej i medialnej, pomiaru dydaktycznego.

Podejmowane przez nas działania obejmują swoim zasięgiem Łódź, województwo łódzkie, wiele przedsięwzięć prowadzonych jest na terenie całego kraju. Współpracując z zagranicznymi partnerami, realizujemy również międzynarodowe projekty edukacyjne.

Zakres działań Ośrodka Nowoczesnych Technologii Informacyjnych:

 • Doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w dydaktyce.
 • Kreowanie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowych rozwiązań informatycznych wspomagających proces kształcenia oraz pracę ŁCDNiKP, szkół i instytucji edukacyjnych.
 • Certyfikowanie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
 • Organizacja, we współpracy z uczelniami wyższymi, studiów podyplomowych z informatyki.
 • Opracowywanie i opiniowanie programów kształcenia informatycznego oraz tworzenie nowych rozwiązań metodycznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem ICT.
 • Rozwijanie zainteresowań informatycznych uzdolnionych uczniów (organizacja zajęć pozaszkolnych w ramach Akademii Młodych Twórców i Twórczej Szkoły Komputerowej.
 • Organizacja konkursów o zasięgu wojewódzkim dla uczniów wszystkich typów szkół.
 • Kreowanie wizerunku nowoczesnej biblioteki szkolnej i wspieranie działań bibliotekarzy.
 • Wspieranie dyrektorów i nauczycieli w projektowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz analizowaniu wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Przygotowywanie i upowszechnianie publikacji Ośrodka (podręczniki, materiały dydaktyczne, książki, biuletyny).
 • Organizacja konferencji, sesji, seminariów o tematyce informatycznej.
 • Prace w ramach Regionalnego Centrum Innowacji firmy Microsoft (udział w programie Partnerstwo dla Przyszłości).