Edukacja czytelnicza i medialna

Głównym zadaniem Pracowni Edukacji Czytelniczej i Medialnej jest kreowanie wizerunku nowoczesnej biblioteki szkolnej jako Szkolnego Ośrodka Biblioteczno-Informacyjnego. Nasze działania są przede wszystkim ukierunkowane na:

  • Wypracowanie nowego modelu biblioteki.
  • Określenie głównych zadań biblioteki szkolnej oraz wzajemnych relacji nauczyciela bibliotekarza z pozostałymi nauczycielami.
  • Promowanie biblioteki szkolnej jako „przestrzeni do nauki”, stanowiącej ważne ogniwo w procesie dydaktycznym.
  • Ukazywanie biblioteki szkolnej jako miejsca propagującego i rozwijającego kulturę informacyjną, przygotowującego do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

W swojej codziennej pracy wspieramy merytorycznie działania bibliotekarzy szkolnych poprzez:

  • Opracowywanie materiałów metodycznych i opracowywanie pracy zespołów metodycznych.
  • Prowadzenie konferencji, warsztatów, seminariów i kursów przygotowujących specjalistów, którzy wiedzą jak kierować pracą biblioteki, aby podnosić kulturę informacyjną i czytelniczą uczniów.
  • Podejmowanie walki ze stereotypem bibliotekarza jako osoby, która „wypożycza książki”.
  • Kreowanie nowego wizerunku nauczyciela bibliotekarza jako „zarządzającego informacją”, czy też  „architekta informacji”.
  • Organizowanie konkursów dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia w ramach Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych.