ERASMUS+ "EDUKACJA SZKOLNA"

Podczas spotkania, które odbędzie się 4 marca o godz. 14.00 przekażemy najważniejsze informacje potrzebne, aby złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Uczestnicy będą również mogli skonsultować własne problemy i potrzeby związane projektowaniem działań w programie Erasmus+.

Poznaj PREZI podczas "Weekendu z Technologią Informacyjną"

Prezi łamie konwencje tworzenia prezentacji. Podczas warsztatów "PREZI - NOWY WYMIAR PREZENTACJI" zostaną zaprezentowane możliwości programu w zakresie tworzenia prezentacji w chmurze cyfrowej z udziałem kilku osób jednocześnie pracujących w sieci. Zapisy dostępne na stronie: http://weekend.wckp.lodz.pl/

Warsztaty "OneNote W KLASIE"

OneNote jest jedną z usług OFFICE 365, dzięki której można udostępnić uczniom i współpracownikom notatki do wyświetlania lub edytowania, a także materiały i zadania do wykonania. Zachęcamy do zapisania się na warsztaty "OneNote w klasie" - http://weekend.wckp.lodz.pl/

Przyjmujemy zgłoszenia na warsztaty "SWAY - TRZECI WYMIAR PREZENTACJI"

SWAY to internetowa aplikacja opracowana przez Microsoft, która umożliwia, za pomocą narzędzi dostępnych w chmurze cyfrowej, szybkie i łatwe tworzenie prezentacji.

Zapraszamy na warsztaty "SZKOŁA W MIĘDZYNARODOWYM PROGRAMIE ERASMUS+"

Pokażemy, jak nawiązać współpracę z europejskimi szkołami i placówkami edukacyjnymi w ramach programu Erasmus+, którzy stwarza możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych i realizację partnerskich projektów w sektorach "Edukacja Szkolna" oraz "Kształcenie i Szkolenia Zawodowe".

Warsztaty "OFFICE 365 DLA EDUKACJI"

OFFICE 365 to pakiet darmowych usług (cloud computing) udostępnianych przez firmę Microsoft, które można wykorzystać do organizacji pracy w szkole, zarówno na poziomie kształcenia, jak i administracji.
Wszystkich, którzy chcieliby poznać więcej możliwości Office 365 zapraszamy na warsztaty podczas "WEEKENDU Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ" - http://weekend.wckp.lodz.pl

W marcu zapraszamy na "WEEKEND Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ"

11-12 marca 2016 r. Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych już po raz drugi organizuje "Weekend z Technologią Informacyjną", w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów. Ich tematyka jest związana z zastosowaniem wybranych ciekawych rozwiązań technologii informacyjnej w szkole.

Kolejna edycja kursu "PREZI – NOWY WYMIAR PREZENTACJI"

W pierwszym tygodniu ferii zimowych (w terminie 15-18 lutego 2016 r.) organizujemy kolejną edycję kursu informatycznego „Prezi – nowy wymiar prezentacji”.

SPOTKANIE NAUCZYCIELI - BIBLIOTEKARZY

Serdecznie zapraszamy wszystkich NAUCZYCIELI - BIBLIOTEKARZY na krótkie spotkanie z nowym doradcą metodycznym ds. bibliotek szkolnych - Grażyną Bartczak-Bednarską.

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Kultura czytelnicza młodego pokolenia"

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu badaczy i praktyków z całego świata, forum wymiany myśli, na którym prezentowany jest aktualny stan badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dobre praktyki w zakresie jej krzewienia.
IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Kultura czytelnicza młodego pokolenia" odbędzie się 20-21 października 2016 r. Jej organizatorami są Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Miasta Łodzi.

Strony

Subscribe to ONTI RSS