Konkursy w ramach Festiwalu Bibliotek Szkolnych

W ramach XI Festiwalu Bibliotek Szkolnych przeprowadzone zostaną następujące konkursy:

  • Książka na scenie - (dla uczniów szkół podstawowych). Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przedstawienia, na podstawie całości lub fragmentu wybrango tekstu literackiego. Czas jego trwania nie może przekroczyć 10 minut, a zespoły teatralne nie mogą liczyć więcej niż pięciu aktorów. Przesłuchania odbędą się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.

  • Książka w akcji - (dla uczniów gimnazjów). 
    1. Etap szkolny - zadaniem uczniów jest wykonanie gry planszowej dotyczącej Życia i twórczości Juliana Tuwima. Prace ocenią szkolne komisje konkursowe, które wytypują w szkołach jeden 3-osobowy zespół, który pod opieką bibliotekarza weźmie udział w grze miejskiej.
    2. Etap ogólnołódzki - uczestnicy poznają zasady gry dopiero w momencie jej rozpoczęcia. Ocenie będzie podlegało prawidłowe zaliczenie trasy, dodatkowe punkty można uzyskać za obowiązkowo dostarczoną grę z 1. etapu.

  • Książka na murze - (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Uczniowie mają za zadanie zaprojektowanie muralu, czyli wielkoformatowego obrazu do umieszczenia na fasadzie budynku o wymiarach 4 m szerokości x 2 m wysokości o tematyce związanej z książką i czytelnictwem. Projekt muralu powinien być: wykonany samodzielnie, stworzony w dowolnej technice odręcznej (format 100 cm szerokości x 50 cm wysokości). 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursach prosimy o zapoznanie się z regulaminami konkursów, dostępnymi na stronie: http://konkursy.wckp.lodz.pl/index.php?id=(k4)