Łódź i Gdańsk na pierwszym miejscu w Polsce

Dzięki dalekowzrocznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi - Hanny Zdanowskiej oraz efektywnym działaniom Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we wszystkich łódzkich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych wdrożono system usług chmurowych Office 365 Microsoft. Okazał się on bardzo przydatny, wręcz zbawienny dla łódzkiej edukacji, kiedy pandemia wymusiła kształcenie na odległość.

Prowadzący je nauczyciele licznie uczestniczyli w organizowanych dla nich warsztatach, kursach, sesjach, konsultacjach grupowych i webinariach online, doskonaląc umiejętności korzystania z poszczególnych usług Office 365.

Informator o usługach Centrum na czerwiec 2020 r.

Na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest już dostępna oferta doskonalenia nauczycieli i kształcenia uczniów w formie zdalnej na czerwiec 2020 r.: https://bit.ly/Informator_czerwiec20

Zapraszamy do rejestracji online: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia/

Wprowadzenie do Internetu rzeczy na przykładzie rozwiązań inteligentnego domu

22 maja 2020 r. o godzinie 15.00 rozpocznie się spotkanie online (w usłudze TEAMS): „Wprowadzenie do Internetu rzeczy na przykładzie rozwiązań inteligentnego domu”. Jest ono dedykowane nauczycielom wszystkich typów szkół oraz uczniom klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniom liceów ogólnokształcących. Zajęcia będą realizowane w formie warsztatów i pokazu. Rozszerzą one program kształcenia uczniów, a także uzupełnią wiedzę nauczycieli na temat Internetu rzeczy.

Edukacja zdalna: notesy zajęć w chmurze cyfrowej

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych zaprasza nauczycieli na kolejny kurs poświęcony zdalnej edukacji w chmurze cyfrowej Office 365. Tym razem zajmiemy się projektowaniem materiałów dydaktycznych w usłudze Teams poprzez wykorzystanie notesów zajęć.

W programie kursu „Notesy zajęć – projektowanie biblioteki zasobów edukacyjnych w usłudze Teams”: konfiguracja notesów zajęć w usłudze Teams, podstawowe funkcje edycyjne notesów, tworzenie i publikowanie prezentacji multimedialnych, osadzanie testów, wykorzystanie zapisu matematycznego, wykorzystanie zasobów z innych notesów, osadzanie zawartości z aplikacji Whiteboard, łączenie notesów z zasobami internetowymi.

Administracja szkolnym kontem Office 365 od podstaw - webinarium

20 maja o godz. 13.30 rozpoczną się warsztaty online dla osób pełniących rolę szkolnych administratorów usług Office 365. Serdecznie zapraszamy wszystkich nowych administratorów Office 365 oraz administratorów z tych łódzkich szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie wdrożyły usług Office 365. 

20 maja o godz. 13.30 rozpoczną się warsztaty online dla osób pełniących rolę szkolnych administratorów usług Office 365. Serdecznie zapraszamy wszystkich nowych administratorów Office 365 oraz administratorów z tych łódzkich szkół i placówek oświatowych, które jeszcze nie wdrożyły usług Office 365.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość poznania architektury chmury cyfrowej, narzędzi administracyjnych, w szczególności tych wykorzystywanych do zakładania, usuwania i administrowania kontami oraz sposobów zapewnienia bezpieczeństwa w sieci użytkownikom szkolnych kont Office 365.

Informator o usługach Centrum na maj 2020 r.

Na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest już dostępna nowa oferta doskonalenia nauczycieli i kształcenia uczniów w formie zdalnej na maj 2020 r.: https://bit.ly/Informator_maj20

Chętnych zapraszamy do rejestrowania się na stronie: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia/

X Weekend z Technologią Informacyjną

Można już rejestrować się Weekend z Technologią Informacyjną! Na stronie internetowej http://weekend.wckp.lodz.pl można już rejestrować się na wszystkie warsztaty jubileuszowego X Weekendu z Technologią Informacyjną, na który Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza już 20 i 21 marca. Hasło dwudniowego spotkania, organizowanego jak zawsze przez Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych, brzmi: „Cyfrowa przyszłość edukacji”.

Zapraszamy do rejestracji na IX Weekend z Technologią Informacyjną

IX Weekend z Technologią Informacyjną (11-12 października 2019 r.) – zapraszamy nauczycieli z Łodzi i okolic!

JAK WEEKEND, TO Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ!

Już 12 i 13 kwietnia spotykamy się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na VIII Weekendzie z Technologią Informacyjną „Nowe horyzonty kreatywności”. Podczas sześciu tur warsztatów nauczyciele łódzkich szkół i przedszkoli będą się mogli zapoznać się z najnowszymi i najciekawszymi rozwiązaniami technologii informacyjnej wspierającymi proces kształcenia, przydatnymi w dydaktyce różnych przedmiotów.

Zarejestruj się na VII Weekend z Technologią Informacyjną

SZKOŁA W CYFROWYM ŚWIECIE… …to hasło VII Weekendu z Technologią Informacyjną, na który Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza 5 i 6 października. Na naszych stronach internetowych: http://rejestracja.wckp.lodz.pl i http://www.weekend.wckp.lodz.pl już można się rejestrować, równocześnie wybierając warsztaty. A jest z czego wybierać!

Strony

Subscribe to ONTI RSS