Kontakt

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź

tel.: (42) 678 69 83

faks: (42) 678 07 98

 

kierownik

Anna Koludo   koludo@wckp.lodz.pl

 

konsultanci i doradcy metodyczni kształcenia informatycznego

Małgorzata Balcerowska   malbal66@gmail.com

Tomasz Krupa   tomek@wckp.lodz.pl
Sławomir Szaruga   szarugas@wckp.lodz.pl
Dorota Wojtuś   dorota@wckp.lodz.pl

 

konsultanci i doradcy metodyczni edukacji czytelniczej i medialnej

Grażyna Bartczak-Bednarska   gbartczak@wckp.lodz.pl

 

 

konsultanci i doradcy metodyczni ds. pomiaru dydaktycznego

Jacek Człapiński   jczlapinski@wckp.lodz.pl
Andrzej Melson   amelson@wckp.lodz.pl
Kazimierz Żylak   kzylak@wckp.lodz.pl

 

specjaliści ds. technologii informacyjnej

Adam Cyrański   acyranski@wckp.lodz.pl

Michał Durkiewicz   mdurkiewicz@wckp.lodz.pl

Dominik Goss   dominik@wckp.lodz.pl
Piotr Janakowski   piotr@wckp.lodz.pl
Krystyna Jankowska   krystynajankowska@op.pl
Robert Kamzelski   kamzelski@wckp.lodz.pl
Anna Lewandowska   ania@wckp.lodz.pl

Joanna Pastusiak   jpastusiak@wckp.lodz.pl

 

zespół wydawniczy

Dorota Ceran   napoli@wp.eu

Joanna Cyrańska   jc@wckp.lodz.pl