Kontakt

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź
tel.: (42) 678 69 83
faks: (42) 678 07 98
 
kierownik
Anna Koludo   koludo@wckp.lodz.pl
 
konsultanci i doradcy metodyczni kształcenia informatycznego
Małgorzata Balcerowska   malbal66@gmail.com
Tomasz Krupa   tomek@wckp.lodz.pl
Sławomir Szaruga   szarugas@wckp.lodz.pl
Dorota Wojtuś   dorota@wckp.lodz.pl
 
konsultanci i doradcy metodyczni edukacji czytelniczej i medialnej
Grażyna Bartczak-Bednarska   gbartczak@wckp.lodz.pl
Joanna Sycan   jotes1402@gmail.com
 
konsultanci i doradcy metodyczni ds. pomiaru dydaktycznego
Jacek Człapiński   jczlapinski@wckp.lodz.pl
Andrzej Melson   amelson@wckp.lodz.pl
Jadwiga Miłos   jmilos@wckp.lodz.pl
Kazimierz Żylak   kzylak@wckp.lodz.pl
 
specjaliści ds. technologii informacyjnej
Adam Cyrański   acyranski@wckp.lodz.pl
Michał Durkiewicz   mdurkiewicz@wckp.lodz.pl
Dominik Goss   dominik@wckp.lodz.pl
Adam Grudziński   agrudzinski@wckp.lodz.pl
Piotr Janakowski   piotr@wckp.lodz.pl
Krystyna Jankowska   krystynajankowska@op.pl
Robert Kamzelski   kamzelski@wckp.lodz.pl
Anna Lewandowska   ania@wckp.lodz.pl
Joanna Pastusiak   jpastusiak@wckp.lodz.pl
 
zespół wydawniczy
Dorota Ceran   napoli@wp.eu
Joanna Cyrańska   jc@wckp.lodz.pl