23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia to ustanowiony przez UNESCO Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej.

PROGRAMOWANIE - OD PIERWSZOKLASISTY DO MATURZYSTY

26 kwietnia o godz. 14.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (w sali 310) odbędzie się konferencja połączona z warsztatami "Programowanie - od pierwszoklasisty do maturzysty". Spotkanie prowadzić będzie autorka podręczników do zajęć komputerowych i informatyki - Grażyna Koba - reprezentująca Wydawnictwo MIGRA. Konferencja jest adresowana do nauczycieli przedmiotów informatycznych wszystkich typów szkół.

Nowe terminy kwietniowych kursów informatycznych

25-godzinny kurs "TECHNIKI PREZENTACYJNE" dotyczy tworzenia prezentacji multimedialnych w programach: PowerPoint (funkcje zaawansowane), Sway, Prezi oraz Keynote. Zajęcia będą odbywać się w dniach: 12, 19, 25, 26 kwietnia 2016 r. w godz.: 15.00-19.30. Koszt kursu - 72 zł.

Kwietniowe kursy informatyczne

25-godzinny kurs "TECHNIKI PREZENTACYJNE" dotyczy tworzenia prezentacji multimedialnych w programach: PowerPoint (funkcje zaawansowane), Sway, Prezi oraz Keynote. Zajęcia będą odbywać się w dniach: 05, 12, 19, 25, 26 kwietnia 2016 r. Koszt kursu - 75 zł.

Dyżury doradcy metodycznego i konsultanta ds. edukacji czytelniczej

Nauczycieli bibliotekarzy zachęcamy do umawiania się (telefonicznie lub mailowo) na konsultacje indywidualne:

JAK WYKORZYSTAĆ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRACY DYREKTORA PLACÓWKI?

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty "WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W PRACY DYREKTORA PLACÓWKI”, podczas których będziecie mogli Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób:
- Zaprezentować nowoczesność placówki i własną fachowość, przedstawiając materiały o szkole na zebraniach z rodzicami, Radą Pedagogiczną, w trakcie akademii lub Drzwi Otwartych, wykorzystując możliwości urządzeń interaktywnych.
- Korzystać z nowoczesnych rozwiązań, czyli jak pracować z programem tablicy interaktywnej oraz utworzonymi wcześniej plikami w środowisku Microsoft Office.

Ostatnie wolne miejsca na warsztaty "HELION - DZIENNIK ELEKTRONICZNY"

eDziennik i wbudowane w nim widżety pozwalają na efektywną wymianę danych między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Aplikacja w prosty i bezpieczny sposób zarządza danymi, pozwalając jednocześnie na łatwe połączenie funkcjonalności e-dziennika ze szkolną stroną www. Warsztaty odbędą się 12 marca w godz.: 10:45-12:15, rejestracja dostępna na stronie: http://weekend.wckp.lodz.pl

ERASMUS+ "EDUKACJA SZKOLNA"

Podczas spotkania, które odbędzie się 4 marca o godz. 14.00 przekażemy najważniejsze informacje potrzebne, aby złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. Uczestnicy będą również mogli skonsultować własne problemy i potrzeby związane projektowaniem działań w programie Erasmus+.

Poznaj PREZI podczas "Weekendu z Technologią Informacyjną"

Prezi łamie konwencje tworzenia prezentacji. Podczas warsztatów "PREZI - NOWY WYMIAR PREZENTACJI" zostaną zaprezentowane możliwości programu w zakresie tworzenia prezentacji w chmurze cyfrowej z udziałem kilku osób jednocześnie pracujących w sieci. Zapisy dostępne na stronie: http://weekend.wckp.lodz.pl/

Warsztaty "OneNote W KLASIE"

OneNote jest jedną z usług OFFICE 365, dzięki której można udostępnić uczniom i współpracownikom notatki do wyświetlania lub edytowania, a także materiały i zadania do wykonania. Zachęcamy do zapisania się na warsztaty "OneNote w klasie" - http://weekend.wckp.lodz.pl/

Strony

Subscribe to ONTI RSS