Regionalne Centrum Innowacji

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jako jedna z ośmiu instytucji i firm szkoleniowych w Polsce, posiada od 2004 roku status Regionalnego Centrum Innowacji firmy Microsoft.

Działania prowadzone przez nasz Ośrodek w ramach Regionalnego Centrum Innowacji ukierunkowane są na wdrażanie technologii informacyjnej, jako narzędzia wspomagającego pracę szkoły w obszarze dydaktyki i zarządzania placówką. Obecnie realizujemy następujące zadania:

  • Upowszechnianie ogólnopolskich konkursów: Innowacyjny nauczyciel, Innowacyjna szkoła oraz wspieranie nauczycieli, dyrektorów i szkół biorących w nich udział.
  • Wdrażanie projektu certyfikowania umiejętności informatycznych nauczycieli – Vera.
  • Wspieranie nauczycieli w dokumentowaniu własnych osiągnięć w zakresie stosowania technologii informacyjnej w procesie kształcenia.
  • Organizowanie warsztatów tworzenia interaktywnych testów przedmiotowych.
  • Publikowanie i upowszechnianie ciekawych rozwiązań edukacyjnych wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  • Projektowanie zdalnych form kształcenia.
  • Wdrażanie metody WebQuest do praktyki szkolnej.
  • Wspieranie działań innych Regionalnych Centrów Innowacji oraz współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych.