Pomiar dydaktyczny

Do głównych zadań Pracowni Pomiaru Dydaktycznego należy organizowanie kursów metodycznych, których tematyka dotyczy: budowania narzędzi pomiaru dydaktycznego, analizy efektów kształcenia, tworzenia programów wspierających organizację pracy w szkołach (m.in. układanie zastępstw oraz harmonogramu matur ustnych).

Przygotowujemy analizy jakościowe wyników egzaminów zewnętrznych dla wszystkich typów szkół, a także prowadzimy spotkania edukacyjne z Radami Pedagogicznymi na temat oceniania efektów kształcenia, budowania wizerunku nauczyciela w oczach rodzica, opracowania wniosków po przeprowadzonej analizie efektów kształcenia. Organizujemy również konferencje dla dyrektorów i nauczycieli, dotyczące wprowadzania podstawy programowej oraz nowej formuły egzaminów zewnętrznych.