Podsumowanie konkursów "Innowacyjny Nauczyciel", "Innowacyjna Szkoła"

15 października 2012 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Nauczycielom Roku 2012 oraz laureatom konkursów "Innowacyjny Nauczyciel" oraz "Innowacyjna Szkoła". Uroczystość została zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Bezpłatne kursy informatyczne „Stosowanie technologii informacyjnej w kreatywnej pracy nauczyciela, a wszechstronny rozwój ucznia”

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP realizuje jedno z zadań Łódzkiego Kuratora Oświaty, polegające na organizacji kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pt. „Stosowanie technologii informacyjnej w kreatywnej pracy nauczyciela a wszechstronny rozwój ucznia”.

Trwają zapisy na pozaszkolne zajęcia informatyczne dla uczennic i uczniów

W bieżącym roku szkolnym kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych Twórców (AMT) i Twórczej Szkoły Komputerowej (TSK). AMT skupia młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, a TSK młodzież z gimnazjów oraz dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, a ich tematyka dotyczy nowoczesnych technologii.

Konferencja „Technologia informacyjna i informatyka w procesie edukacji”

21 września 2012 roku o godz. 13:00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 (sala 310) odbędzie się konferencja poświęcona wspieraniu edukacji informatycznej oraz stosowaniu technologii informacyjnej w praktyce szkolnej we wszystkich typach szkół.

Odbyło się podsumowanie XI Festiwalu Bibliotek Szkolnych

19 kwietnia br. zakończyła się XI edycja Festiwalu Bibliotek Szkolnych, organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy współpracy różnych instytucji i szkół w naszym mieście. Na uroczystej gali, zorganizowanej w Klubie Nauczyciela w Pałacu Kindermanna, spotkali się Szanowni Goście reprezentujący naszych patronów, sponsorów, współorganizatorów konkursów, dyrektorzy i nauczyciele bibliotekarze – wspierający festiwalowe działania, oraz laureaci konkursów.

Spotkania informacyjne w ramach projektu "Cyfrowa Szkoła"

W dniach 12 i 13 kwietnia 2012 roku odbyły się spotkania poświęcone realizacji pilotażu projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Cyfrowa Szkoła. Były one skierowane do przedstawicieli szkół podstawowych województwa łódzkiego. Naszym zadaniem było udzielenie Państwu wsparcia, omawiając, w jaki sposób technologia informacyjna może wspierać procesy kształcenia na II etapie edukacyjnym.

W szkołach kolejki do bibliotek, a Harry tylko jeden...

Od 1 marca 2012 r. prowadzona jest akcja Gazety Wyborczej "Książkobranie" - podziel się książką. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest współorganizatorem całego przedsięwzięcia. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z panią Bogusławą Walentą, która ukazała się w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej.

Rusza akcja "Książkobranie" - podziel się książką

Akcja "Książkobranie" - podziel się książką postała z inicjatywy Krzysztofa Piątkowskiego - Prezydenta Miasta Łodzi i jest prowadzona przez Gazetę Wyborczą, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Urząd Miasta Łodzi, Fundację Urban Forms oraz Manufakturę. Projekt będzie realizowany przez cały rok i ma za zadanie wzbogacić księgozbiory bibliotek szkolnych, zaopatrując je przede wszystkim w te tytuły, które wskazują sami uczniowie.

Zapraszamy na konferencję informacyjną w ramach projektu "Akademia Młodych Twórców - program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych"

Serdecznie zapraszamy uczennice, uczniów oraz nauczycieli i rodziców na konferencję informacyjną otwierającą projekt „Akademia Młodych Twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych”.

Rozpoczynamy projekt "Akademia Młodych Twórców - program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych"

Miło nam poinformować, że rozpoczynamy realizację kolejnego projektu w ramach działań Akademii Młodych Twórców. Tym razem wsparciem zostanie objętych sześć szkół zawodowych z województwa łódzkiego

Strony

Subscribe to ONTI RSS