Wesprzyj biblioteki szkolne na Gwiazdkę

Akcja Książkobranie - podaruj książkę nadal trwa. Przypominamy, że razem z Gazetą Wyborczą, fundacją Urban Forms, Urzędem Miasta Łodzi oraz Manufakturą zbieramy książki, które zostaną przekazane łódzkim bibliotekom szkolnym. Akcja trwa od lutego, do tej pory udało nam się wbogacić szkolne księgozbiory o ponad dwa tysiące woluminów.

Podsumowanie konkursów "Innowacyjny Nauczyciel", "Innowacyjna Szkoła"

15 października 2012 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Nauczycielom Roku 2012 oraz laureatom konkursów "Innowacyjny Nauczyciel" oraz "Innowacyjna Szkoła". Uroczystość została zorganizowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Bezpłatne kursy informatyczne „Stosowanie technologii informacyjnej w kreatywnej pracy nauczyciela, a wszechstronny rozwój ucznia”

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP realizuje jedno z zadań Łódzkiego Kuratora Oświaty, polegające na organizacji kursów doskonalących dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pt. „Stosowanie technologii informacyjnej w kreatywnej pracy nauczyciela a wszechstronny rozwój ucznia”.

Trwają zapisy na pozaszkolne zajęcia informatyczne dla uczennic i uczniów

W bieżącym roku szkolnym kontynuowana będzie działalność Akademii Młodych Twórców (AMT) i Twórczej Szkoły Komputerowej (TSK). AMT skupia młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, a TSK młodzież z gimnazjów oraz dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, a ich tematyka dotyczy nowoczesnych technologii.

Konferencja „Technologia informacyjna i informatyka w procesie edukacji”

21 września 2012 roku o godz. 13:00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Kopcińskiego 29 (sala 310) odbędzie się konferencja poświęcona wspieraniu edukacji informatycznej oraz stosowaniu technologii informacyjnej w praktyce szkolnej we wszystkich typach szkół.

Odbyło się podsumowanie XI Festiwalu Bibliotek Szkolnych

19 kwietnia br. zakończyła się XI edycja Festiwalu Bibliotek Szkolnych, organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy współpracy różnych instytucji i szkół w naszym mieście. Na uroczystej gali, zorganizowanej w Klubie Nauczyciela w Pałacu Kindermanna, spotkali się Szanowni Goście reprezentujący naszych patronów, sponsorów, współorganizatorów konkursów, dyrektorzy i nauczyciele bibliotekarze – wspierający festiwalowe działania, oraz laureaci konkursów.

Spotkania informacyjne w ramach projektu "Cyfrowa Szkoła"

W dniach 12 i 13 kwietnia 2012 roku odbyły się spotkania poświęcone realizacji pilotażu projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Cyfrowa Szkoła. Były one skierowane do przedstawicieli szkół podstawowych województwa łódzkiego. Naszym zadaniem było udzielenie Państwu wsparcia, omawiając, w jaki sposób technologia informacyjna może wspierać procesy kształcenia na II etapie edukacyjnym.

W szkołach kolejki do bibliotek, a Harry tylko jeden...

Od 1 marca 2012 r. prowadzona jest akcja Gazety Wyborczej "Książkobranie" - podziel się książką. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest współorganizatorem całego przedsięwzięcia. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z panią Bogusławą Walentą, która ukazała się w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej.

Rusza akcja "Książkobranie" - podziel się książką

Akcja "Książkobranie" - podziel się książką postała z inicjatywy Krzysztofa Piątkowskiego - Prezydenta Miasta Łodzi i jest prowadzona przez Gazetę Wyborczą, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Urząd Miasta Łodzi, Fundację Urban Forms oraz Manufakturę. Projekt będzie realizowany przez cały rok i ma za zadanie wzbogacić księgozbiory bibliotek szkolnych, zaopatrując je przede wszystkim w te tytuły, które wskazują sami uczniowie.

Zapraszamy na konferencję informacyjną w ramach projektu "Akademia Młodych Twórców - program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych"

Serdecznie zapraszamy uczennice, uczniów oraz nauczycieli i rodziców na konferencję informacyjną otwierającą projekt „Akademia Młodych Twórców – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych”.

Strony

Subscribe to ONTI RSS